Biomass taken from Groningen’s green spaces is a disaster for our urban forest

Biomass and third party green maintenance contracts are a disaster for Groningen’s urban forests!

In the province, green maintenance is no longer directly managed by full-time gardners and tree specialists within local municipalities, but often by individual businesses via contracts with third parties (contracters). These third party contracters now manage local trees through short-term tree maintainance assignments. On top of this, these contracters act as mediators between the Staatsbosbeheer (state forestry service) and the various municipalities.  The Staatsbosbeheer is responsible for maintaining many small parks and green areas within the province of Groningen, which fall outside the juristiction of individual municipalities, while individual municipalities are responsible for street trees. In the last three years, the Staatsbosbeheer has been given the responsibility of collecting all of the municipalitie’s tree refuse to be sold as biomass as ‘green’ energy in Groningen, such as for the wood ovens heating the swimging pool at Kardinge.

Since 2012, this has had many negative consequences for our urban forests, such as the more drastic pruning of tree canopies rather than more conservative and careful pruning of only dead or dying branches. Also, the number of trees cut has increased to limit the costs of maintaining trees, while also providing more burnable wood as biomass in the short-term. This has meant that especially larger, mature trees are cut more quickly because of expected increased maintenance costs and motivated by the short-term economic gain of selling this wood as biomass. Much of the time these felled trees are not replaced or compensated. Finally, because the municipality is now pushing for greater use of ‘sustainable’ and green-energy through the burning of biomass, in 2012 the municipality outlined its new policy to begin acquiring all of the biomass from the city’s contracted green/tree workers. These individual contracters have been given the task of collecting all of the citie’s tree refuse from the Staatsbosbeheer. About 4400 TONS OF WOOD is collected each year and the municipality wants to double this amount by 2020.

The municipality estimates (and actively plans for) ca. 500 cut trees per year (400 tons). They expect and hope that this number wil increase to 2000-6000 trees cut per year for biomass. In a city of ca. 180,000 trees wherein a relatively small percentage are replaced or compensated -if no trees are replaced – in 90 years we will have no trees  (at a rate o f 2000 trees cut for biomass a year):

What we now see from such a policy is that both the contracters and the short-term, third party tree workers (often with backgrounds in construction work), have less training in long-term tree health/sustainability, biodiversity, and urban forests, not to mention that they know little of how trees sequester green house gases or mitigate climate change. Within this new economic model, individual tree workers are no longer paid yearly salaires but renumerated by individual projects and through the amount of the wood they harvest (euros per tons). Because of this, third party contracters are actually motivated to collect MORE wood and branches from trees to sell back to the municipality as biomass. In other words, caring for our trees and green spaces is no longer a priority of long-term, educated tree specialists, but the task of economically motivated contracters who hire workers forced to earn a living not from careful, long-term tree care, but by the amount of wood that they harvest from our urban forest. This is a disastrous policy which is already easily visible in our streets, parks and highways where more and more relativley healthy trees are cut and tree crowns have been raised to absolutely unreasonable and unhealthy heights – making our trees dangerous for trunk rot, creating trees that are increasingly bird free and finally trees that appear mangled and unsightly trees for residents. Here is the letter from 2012 which outlines this new, dangerous policy.

Read the policy here: benutting biomassa stromen raad Groningen 2012 februari

 

Essentaksterfte – Staatsbosbeheer – Wees zo terughoudend mogelijk

In Wageningen is er gebruikelijke informatie te vinden over de essentaksterfte met het advies om zo terughoudend mogelijk te zijn – we hopen dat Staatsbosbeheer dit goed leest: “Bovendien sterven met name grotere bomen niet snel helemaal af. Daarom wordt aangeraden om zo terughoudend mogelijk te zijn bij het ingrijpen. Grote, dode takken kunnen weggesnoeid worden, zeker als deze gevaar opleveren. Wegsnoeien van al het dode hout heeft echter weinig zin omdat er elk jaar via het blad nieuwe infecties op kunnen treden. Beter is het om de boom, als dit geen gevaar oplevert, met rust te laten en af te wachten of de boom in staat is uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen.

Wageningen University and Research – Advies over de essentaksterfte van de VBNA:

Praktijkadvies essentaksterfte

Aanpak Ring Zuid – 819 BOMEN GEKAPT waarvan 206 MONUMENTAAL Of POTENTIEEL MONUMENTAAL ZIJN

We zitten nu in de tweede fase van Aanpak Ring Zuid en zoals je kunt merken worden er op dit moment veel bomen gekapt zoals bij het Sterrebos, rond het Julianaplein en nog meer. In de BEA (Boom Effect Analyse) is er een samenvatting te vinden van hoeveel bomen eigenlijk gekapt moeten worden. Hier zijn de laatste cijfers: 819 BOMEN waarvan 107 monumentaal zijn en 99 potentieel monumentaal met een oppervlakte van bijna 108.000 m2.9. En voor het Sterrebos gebied zijn er nu al bomen gekapt maar deze zijn niet op de BEA gemeld!

Je kunt de BEA hier lezen:

Bijlage_6_deelrapport_Bomen_Boom_Effect_Analyse

Dit gebied (het Julianaplein) is een belangrijke omgeving voor vleermuizen. Er zijn nog steeds veel vragen over wie (de gemeente, de provincie of de projectgever) verantwoordelijk is voor de garantie dat dit werk zodanig wordt uitgevoerd, dat deze kwetsbare dieren hun leefgebied niet totaal verliezen.

De Partij voor de Dieren heeft daarvoor wat vragen aan de gemeente raad gesteld. Je kunt het hier lezen:

Schriftelijke vragen betr. gemaakte fouten bij de vleermuizen en de Ring Zuid

statement over groen en bomenbeleid gemeente Haren

Van:De Bomenridders Groningen

Naar:

Gemeenteraad Gemeente Haren

Politieke Partijen Gemeente Haren

College van Burgemeester en Wethouders van Haren

Datum: 26 juni 2017.

Voortzetting acties tegen bomen en groenbeleid Gemeente Haren,

Op 24 juni 2017 brachten inwoners van Haren merktekenen en posters als herhaald protest aan op tal van monumentale beeldbepalende bomen die vanwege de door de Raad en College gesloopt/gekapt en verwijderd worden als gevolg van besluiten een Snel Fietspad Plus deel Haren aan te leggen. De acties vonden plaats op de Kerklaan in de Gemeente Haren en sluiten aan bij lopende protesten tegen de aanleg van een Snel Fietspad Plus, deel Groningen op de Helperzoom, door de ecologische zone en kost ook daar tal van bomen. De Gemeenteraad van Groningen ging vanwege deze ‘Ecologische Optimalisatie’ met 39 stemmen (gehele Raad) akkoord.

Haren moet volgens Groningen en de Provincie, wellicht ook volgens de Minister tegen haar politieke wil worden samengevoegd (geannexeerd) met (groot) Groningen.

De aanleg van het omstreden Snelfietspad Plus zoals nu in Haren in uitvoering genomen is dankzij ruime subsidies van de Regio Groningen Assen is de meer dan symbolische verbinding tussen Haren en Groningen. Een voorbeeld van verplichtende samenwerking, uiteindelijk resultaat:

Haren wordt een buitenwijk van Groningen.

Op een nader te bepalen moment, voor of tijdens een Raadsvergadering te Haren, zal een touw, strop, met de gezamenlijke lengte van de gesloopte bomen x de diameter van de gesloopte bomen, vermeerderd met de factor onvervangbaarheid en waarde van de gesloopte niet vervangen bomen, om het stadhuis van Haren gespannen worden als protest tegen het rigide kapbeleid van de gemeente en de genomen besluiten door de Raad een breed snelfietspad+ aan te leggen ten koste van natuur en bomen/biotoop.

Deze actie zal een symbolisch karakter hebben, echter de gesloopte bomen zijn dan al een keihard feit van wanbeheer en miskenning van de waarden van bomen in deze ‘groene gemeente’. Een oproep tot deelname aan de actie rondom het stadhuis zal traditiegetrouw op facebook worden gedaan. Voor de actie zal een vergunning worden aangevraagd. Inwoners van Haren, natuur-en bomenvrienden worden nu reeds opgeroepen via facebook bomenridders te reageren.

Onderzoek: onderzoek vindt plaats naar de bestemmingen van het gekapte hout voor de aanleg van het snelfietspad+. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het afgevoerd als zogenaamde houtige biomassa naar de Eemscentrale in Groningen of naar de Mikkelhorst voor de houtkachelstokers in de Gemeente Haren.

Stichting Bomenridders Groningen

Bestuur en medewerkers.

 

 

Boom- en Groenonderhoud – achterhaald en niet klimaatbestendig

Het huidige onderhoud en de planning van groengebieden en bomen zijn achterhaald. Gedurende de laatste 3 jaren is er bovendien veel veranderd in de provincie Groningen m.b.t groenbeheer, met het resultaat dat bomen veel zwaarder aangetast worden, met als gevolg een veel kortere levensverwachting. De Bomenridders Groningen vinden dit een verspilling van geld en een onverantwoordelijke manier van groenbeheer. Daarvoor hebben we een brief ingediend met onze analyse over het huidige boombeheer met verschillende vragen:

Bomenridders-GR-Brief-Kritiek-op-snoeien-_final-corr-jbo-20juni

Een oplossing zal een ‘groentoets’ zijn voor groenbeheer en voor nieuwbouwprojecten zoals voorgesteld is door de onderzoeker en groenadviseur Marinus Ponse. Hier is een artikel in de Groenstad over zijn onderzoek en methodes:

“Groentoets en Groennorm”

Waterloolaan, Groningen bomenkap 2017 – statement van de burgers actief met de bomenhoorzitting

Aan de Waterloolaan in Groningen naast het Sterrebos worden 3 volwassen, gezonde bomen gekapt. Er was een bezwaar ingediend door meerdere bewoners met heldere en valide redenen om de bomen niet te kappen. Renze de Vries was een van deze bewoners. Nadat het proces af was heeft hij een kritisch statement geschreven over hoe het huidige bomenevaluatieproces niets meer is dan een bureaucratische exercitie welke zelden een kap stopt. Hier is zijn brief van 1 juni 2017:

Hoorzitting ‘Bomen’ (Juni 2017) – Waterloolaan bomenkap, Groningen 2017

1 juni 2017

“Ik (Renze de Vries) wil beginnen met een conclusie:

Het is in de gemeente Groningen een fluitje van een cent om een boom te mogen kappen, het is in de gemeente Groningen een flink karwei om een boom te behouden.

Is dat normaal? Nee, het is niet normaal. Meer nog, het is in strijd met de beleidslijn van de gemeente Groningen, die luidt: NIET KAPPEN, TENZIJ.

Oftewel, de aanvrager van een vergunning om te mogen kappen, dient met goede argumenten te komen, anders gaat het kapplan niet door.

Wij hebben echter ervaren, dat het ook met oneigenlijke en onjuiste argumenten mogelijk is een kapvergunning te krijgen, terwijl de bezwaarmaker alles uit de kast moet halen om de gemeentelijke toestemming te corrigeren.

Achteraf te corrigeren, want immers, de goedkeuring is al verleend.

Dus zo staan we hier, in een achterstandspositie, met de handen vol papier en fotomateriaal, met uren van studie, telefoongesprekken en overleg achter de rug. En met een hap uit de portemonnee ook nog. Ja, want als je het gemeentelijk beleid ‘niet kappen, tenzij’ serieus neemt, kost dat je geld.

Voor de goede orde, dit is geen jammerklacht. Althans dat is niet de bedoeling. Want ach, het was ook wel weer de moeite waard om met een stel enthousiaste buren het eens over onze tuinen, onze buurt en de waarde van de natuur daarin te hebben.

Het punt is alleen, het voelt niet goed, Er zitten ongetwijfeld goede bedoelingen achter het gemeentelijke beleid, maar in de praktijk voelt het onrechtvaardig.

Aansluitend hierop heb ik nog een conclusie:

Het beleid van de gemeente Groningen op het gebied van ecologische waarden is verwarrend en onvoldoende.

Nadat wij waren uitgenodigd om onze mening te geven over kapplannen bij onze nieuwe buren, togen wij naar die buren voor informatie uit de eerste hand, en naar de gemeente voor de ambtelijke stukken.

Daarin werden wij verwezen naar de APVG 2009, en in een bijlage daarbij naar de Nota Kapbeleid 2010. En zo leerden wij dat ecologische waarden criteria waren voor al dan niet kappen. Enthousiast zetten wij ons aan de taak de ecologische waarde van onze grote binnentuin, de verbinding van binnentuin en Sterrenbos en in de nabije toekomst het Zuider Plantsoen te beschrijven. Helaas, het werk bleek weldra voor niets te zijn geweest. In een door ons ontdekte volgende nota uit 2013 bleek de hele ecologische waarde in lucht te zijn opgegaan. Niet relevant meer, bezwaren ongegrond, weg ermee.

Wij hebben onze ecologische argumenten mooi in het bezwaarschrift laten staan om aan te geven dat deze zaak ons werkelijk aan het hart ging, dat we het hiervoor deden. Maar de vraag is wel: waar is de ecologie als criterium voor aardevol bomenhout ineens gebleven? Wat waren de argumenten om dit uit de beoordeling te laten? En waarom moet de burger in de war worden gebracht door in een APVG uit 2009 een verwijzing te vinden naar een nota Kappen die niet meer functioneert?”

waterloonlaan bomen foto’s

Kijk een IJk – Snelfietspad Haren protest – bomen versieren – zaterdag 24 juni 13:00

KIJK een IJK – ACTIE tegen bomenkap van 25+ BOMEN in HAREN.

Teken deze petitie tegen bomenkap van 25+ bomen in Haren

Zaterdag 13:00 Haren – Kruising Kerklaan-Oosterweg

In Haren zullen meer dan 25+ bomen gekapt worden aan de Kerklaan voor het nieuwe fietspad tussen Haren en Groningen. Het is een duur plan, waar bestaande problematische zones blijven bestaan, en zelfs nieuwe introduceert. Zaterdag om 13:00 aan de Kerklaan gaan we een begin maken bomen te versieren langs het fietspad met leuk gekleurde sjaaltjes. Iedereen kan een leuk of oud sjaaltje meenemen om een boom te versieren. Wij doen dit om aandacht te vragen voor de geplande kap van 25 bomen plus meer die niet vergunningplichtig zijn. https://www.facebook.com/events/234326977082711/

 

PROTEST UPDATE – Maandag beginnen in Haren de werkzaamheden aan de Kerklaan voor de zogenaamde Fietssnelweg (Fietsroute-plus programma tussen Assen en Groningen). 25+ BOMEN WORDEN GEKAPT! Geen BEA’s, geen onderzoek over de langtermijnimpact voor het milieu of de dieren zoals vleermuizen of eekhoorns, en het mag eigenlijk niet eens een Fietsroute-plus heten vanwege de blijvende bottlenecks, zoals haakse bochten en kruisingen waar auto’s voorrang hebben. Dit is ook een harstikke mooie en groene route naar Groningen waar fietsers veel van genieten.

Hier zijn wat foto’s van berichten en posters van andere mensen en van ons protest vandaag. Je kunt zien hoe groot en mooi deze bomen zijn. Erg veel mensen die ons vandaag aanspraken waren erg over de plannen verbaasd en vonden het niet goed doordacht. Bel de gemeente Haren om tegen dit roekeloze plan te protesteren!

De Rechter eist werkzaamheden stopgezet – Julianavijver/park

Het gaat erg mis bij de Julianavijver en gaat ten koste van de vleermuizen en andere dieren. De rechter eist dat de werkzaamheden stopgezet worden en dat het gebied in oorspronkelijke staat word hersteld. http://www.dvhn.nl/…/Aanpak-Ring-Zuid-ergert-rechter-222942…

De rechter moet uitmaken wie verantwoordelijk is voor de huidige werkzaamheden voor de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen.
dvhn.nl