Een boom groeit niet zomaar in de stad

Een interessant artikel uit het blad Permaculture van oktober 2018 biedt belangrijke informatie over de functies van stedelijke bomen die we meestal niet beseffen, zoals waterfiltratie en een verkoelingseffect. Maar de omstandigheden die voor bomen nodig zijn om volwassen te worden zijn complex en ingewikkeld.

Vooral de kwaliteit van de bodem is vaak niet goed begrepen zoals hier beschreven is:

“De ideale bodem voor bomen in verharding heeft een hoge weerstand tegen verdichting, voldoende organische stof en voedingsstoffen. Steeds vaker maakt men boomgroeiplaatsen met een hoog percentage grof natuursteen (bomengranulaat), boombunkers met een betonnen of kunststof afdekking of een sterke, druk verdelende, structuur die in het boomexperts-jargon een ‘krat’ wordt genoemd.” (p. 23).

Je kunt het artikel hier lezen.

Tweede Cursusdag Bomenridders Groningen – 6 oktober 2018 – 10:00 Lewenborg

Uitnodiging – Tweede Cursusdag Stichting Bomenridders Groningen

Datum: 6 oktober 2018

Locatie: Lewenborg

Tijd: 10:00-14:30

Lunch: deelnemers zijn gevraagd om hun eigen lunchpakket mee te nemen van huis

Kosten: 75 Euro (voor 3 bijeenkomsten) of 25 Euro (voor 1 bijeenkomst)

Beste Cursisten en Bomenridders,

Graag nodigen wij jullie uit voor de 2e cursusdag op zaterdag 6 oktober. We bezoeken ditmaal de wijk Lewenborg, waar ons een leerzaam en bovenal boeiend programma wacht. Zo zullen een aantal interessante sprekers ons veel gaan vertellen over een breed scala aan –boomgerelateerde- onderwerpen.

Wij behandelen onder andere de juridische en politieke aspecten waarmee Bomenridders te maken hebben, we maken een wandeling door het inspirerende Le Roy gebied en ontdekken een bomentuin (Pinetum) in de stad.

Kortom: cursusdag 2 wordt een dag van horen, voelen, ruiken en zien!

Kosten cursus en betaling

De kosten voor de hele cursus van drie bijeenkomsten zijn 75 euro. Als je niet in staat bent om alle drie de cursussen bij te wonen, dan mag je afhankelijk van je aanwezigheid 25, 50 of 75 euro betalen. Heb je de eerste cursus al gevolgd, maar nog niet betaald, dan verzoeken we je liefst voor 6 oktober de 25, 50, 75 euro of het hele bedrag van 100 euro over te maken op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van “Stichting Bomenridders Groningen” onder vermelding van je “Naam Bomencursus 2018”. Wil je meer betalen, dan mag dat natuurlijk altijd! Zijn er andere afspraken met je gemaakt over betaling, meld dit dan aub. via de algemene mail, info@bomenriddersgroningen.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! We zien ernaar uit jullie (terug) te zien. Tot 6 oktober! Hier volgen de details voor deze cursus.

DAGDEEL INDELING

10:00               Start op locatie Het Dok (Kajuit/winkelcentrum te Lewenborg)

10:15               Voordracht Peter Mendelts (juridisch adviseur)

11:00               Koffie/thee

11:15               Voordracht Gerrit Vos (LeRoy)

12:00               Korte inleiding over het Pinetum

12:15               Wandeling naar locatie LeRoy huis

12:30               Lunchen in LeRoy huis

13:00               Wandeling door LeRoy gebied richting Pinetum (Wimpel)

13:30               Rondleiding in het Pinetum Quatrebras door dhr. Rex Leber

 

LOCATIES

Het Dok: Kajuit 4, 9733 CA Groningen (hier starten we)

LeRoy Huis: Grootzeil (ongeveer #33), 9733 EA Groningen

Pinetum Quatrebras: Wimpel, 9733BM Groningen

 

Het bestuur van de Bomenridders Groningen

Wie Groen doet, Groen ontmoet.

 

Jan Pieter Janse, Secretaris                                           Kristin McGee, Voorzitter

De Bomenridders Groningen zoekt altijd donateuren voor jaarlijks kosten zoals adminstratieven, legale kosten en kosten voor acties en posters! Als u donatuer wilt worden maakt u graag minimaal € 10,00 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

10 waarden van bomen

  1.           Bevorderen biodiversiteit
  2.           Verbeteren luchtkwaliteit
  3.           Zijn biotoop voor dieren en planten
  4.           Zijn beeldbepalend
  5.           Nemen C02 op
  6.           Verhogen welzijn
  7.           Beperken geluidsoverlast
  8.     Gaan hittestress tegen
  9.     Verminderen wateroverlast
  10.     Zijn cultureel erfgoed van buurt/regio

‘Europees energiebeleid bedreigt bossen overal ter wereld’

In een nieuw artikel in Nature trekken klimaatspecialisten aan de alarmbel:

‘Dat Europa het verbranden van bomen als een klimaatneutrale bron van energie ziet, kan dramatisch uitpakken voor bossen over de hele wereld. Vooraanstaande klimaatdeskundigen trekken aan de alarmbel.’
’Als hout specifiek wordt gekapt om energie te produceren, komt er veel CO2 in de atmosfeer terecht, en het kan eeuwen duren voor nieuwe bomen deze absorberen’

Je kunt het artikel hier lezen.

New Article in Nature – “Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests”

Eight climate scientists have authored an article for the prestigious journal Nature which claims that Europe’s renewable energy directive will lead to the severe and long term destruction of global forests. This is already evident in the local and national urban forest maintenance policies of recent years.

In their commentary they raise “concerns regarding the way in which a new European directive, aimed at reaching higher renewable energy targets, treats wood harvested directly for bioenergy use as a carbon-free fuel. The result could consume quantities of wood equal to all Europe’s wood harvests, greatly increase carbon in the air for decades, and set a dangerous global example”.

The article is published online here.

Inloopbijeenkomst Bomenridders over bomenkap A-Kerkhof

Donderdag 23 aug tussen half 4 en 5 uur was er een zeer goed bezochte inloopbijeenkomst van de Bomenridders in de Globe aan A-Kerkhof 22 (in het pand van Humanitas). Men kon van ons advies krijgen bij het invullen van een bezwaarschrift (of een brief) aan de gemeente tegen de kap van 5 grote bomen op het A-Kerkhof, en tevens meer achtergrondinformatie krijgen over de plannen van de gemeente.

  

Column: Groningen’s urban forest destroyed under the pretense of safety (or ‘renewable’ energy)

Groningen’s Urban Forest Destroyed Under the Pretense of Safety (or ‘Renewable’ Energy)

Kristin McGee – Chair, Tree Knights Groningen

July 17, 2018

In the province of Groningen, a full-fledged attack on trees is underway. If you haven’t noticed it – you must be slightly dead inside. It began with an increase in the number of trees felled annually, to the liberalization of felling regulations, to the denuding of the nature law (you can now cut during nesting season), to the increased freedom given to the Staatsbosbeheer and other semi-private organizations (natuur monument, landschaps beheer) to ‘manage’ nature reserves at will. In many cases, these organizations are no longer even required to inventory the trees they remove from our parks or forested areas. Most recently this green attack is painfully noticeable on our streets- and in our parks where the crowns of urban trees have been raised to unseemly heights. Or even worse, trees are topped, knotted, ‘lioned tailed’ (hollowed out) and pruned in the most bizarre ways – resulting in lopsided, irregular, ill-formed crowns. In some cases, the municipality has raised the crown up to 7 meters high, and thick structural branches (up to 30 centimeters thick) are removed, making trees vulnerable for rot, infestation and disease. The city’s green department claims these measures meet national regulations required for visibility, which require tree crowns raised to 4.5 meters on streets and 2.5 meters on sidewalks, but our ‘European Tree Technicians’ now regularly extend these to 5 meters on side-walks and to 7-8 meters on streets. The crown to trunk ration gets smaller and smaller as the weeks go by.

Does this make our trees safer? Or is it rather necessary to make them ‘harvest ripe’ on a much faster time-line? In fact, the current maintenance of our trees is making them sick, compromised, unstable, and unsafe, and yes ready for felling. Even only a few years after these new aggressive pruning methods have taken over the entire nation (itself committed to these new standardized pruning methods), trees exhibit diminished growth; more dead branches hang woefully from their trunks, and gaping holes appear within canopies as a result. These trees will never live to be as old as their parents.

The reasons for the full-fledged attack on our trees are not difficult to surmise. They can be deduced from the many renewable energy plans, and from advice documents published since 2012, beginning with a very telling document entitled “Benutting Biomassa” – a proposal to the city council by the department of “beheer and verkeer,” which suggests the cities’ green workers be more ‘creative’ in their pruning methods in order to harvest more wood for biomass. After reading this document, we began investigating what impact the push towards biomass has had on the urban forest. One of developments occurred around 2017 with the new high-tech biomass oven at Kardinge, one of the five sport schools now committed to biomass in the municipality. Our visit there confirmed what we already suspected – that the municipality was currently contracting the staatsbosbeheer to organize collecting, chipping and distributing wood from throughout the city to sell for fuel in ovens such as this one. In fact, the municipality collects on average about 4000 tons of wood in one year. Our contact at Kardinge confirmed that 400 tons of the city’s yearly collected wood ‘refuse’ was used in this one facility and even here – this was still not enough to cover even half its yearly energy needs. The implications are obvious, biomass will never be a realistic source of renewable energy.

Since the climate accords in Paris, the city, and in fact the entire nation, has committed itself to moving quickly towards so-called ‘renewable’ energy sources, and biomass appears the favored choice. By 2035, Eemshaven wants to produce energy completely from biomass and preferably from local ‘sustainable’ sources (Probos). By 2050, the province aims to produce all of its energy from renewable sources, especially biomass, next to wind and sun (“Vol Ambititie – weg naar de transitie 2018”). This, despite warnings within the scientific community (KNAW, Zembla, Nature…) of wood burning’s severe consequences from increased pollution, deforestation, and health problems (asthma and bronchitis) to a devastating loss of biodiversity and wildlife. In short, this proposed solution will prove catastrophic for humans, animals and the environment. But we are already seeing the negative consequences of this push towards biomass on our streets, and in our parks and forests.

The Bomenridders receives daily mail from residents who too have witnessed the full-fledged attack on local trees. They’ve sent us pictures of mangled crowns and sun-burned trunks. They’ve written us emotional stories detailing their admiration of beloved trees once standing proudly near homes, and how such affection turned to shock and grief upon seeing trees splayed out like corpses whose limbs were instantly pulverized through powerful, war-like machines. With tears in their eyes and tremors in their voices, they’ve told us of the rage they felt for the carelessness with which 100-year-old trees were felled or ‘pruned.’ They’ve asked us why their complaints were ignored or condescended to with universal claims of “we know better” or of the alleged ‘sickness’ or ‘danger’ posed by felled trees. Or they’re told “don’t worry, a new one will be planted”.

I too have felt all of these emotions, a sign of my humanity I hope, and perhaps something biological warning me of our growing precariousness on this planet without the benefit of large, old trees, protecting us from harsh environments. Increasingly, I feel like an alien in my own city as I try to avoid looking up at those pathetic hollowed out trees left standing on our streets and in our parks. If I catch sight of one which still seems untouched by the poisoned hands of our “green workers” my heart skips a beat, but then I think, it’s only a matter of time before they get this one too – as with this new disastrous policy – it appears that no tree is safe, no tree will be left behind. No – in this time of crisis, trees are mere objects to be standardized, managed and harvested far before they reach maturity. It appears that old trees, like many thousands of other living species, are becoming a thing of the past.

Column: Roep een halt toe aan de vernietiging van het Groningse stadsbos onder het mom van veiligheid (of ‘duurzame’ energie)

Kristin McGee – Voorzitter Bomenridders Groningen

Vertaling – Wilma de Kroon

11 juni 2018

In de provincie Groningen vindt een grootschalige aanval plaats op de bomen. Als het je niet is opgevallen moet je wel blind zijn. Jaarlijks neemt het aantal gekapte bomen toe, kapregels worden versoepeld en natuurwetgeving wordt uitgekleed (je kunt nu kappen tijdens het broedseizoen). Staatsbosbeheer en andere semi-private organisaties (Natuurmonumenten, Landschapsbeheer) krijgen steeds meer de vrije hand bij het naar believen beheren van natuurreservaten. In veel gevallen zijn deze organisaties zelfs niet langer verplicht om bij te houden welke bomen ze uit onze parken en bosgebieden weghalen. In het recente verleden is deze groene aanval pijnlijk zichtbaar geworden in onze straten en parken, waar de boomkronen tot ongepaste hoogte zijn opgesnoeid. Of nog erger, bomen zijn op de meest bizarre manieren getopt, ge‘liontailed’ (uitgehold) en gesnoeid, hetgeen scheve, onregelmatige, lelijk gevormde kronen tot gevolg heeft. In sommige gevallen heeft de gemeente de kronen tot 7 meter hoog opgesnoeid en dikke takken, die de boomstructuur geven, worden verwijderd, waardoor bomen kwetsbaar worden voor plagen en ziektes. Stads(groen)beheer claimt dat deze maatregelen worden genomen volgens landelijke regels, waardoor boomkronen langs straten 4,5 m en 2,5 m langs trottoirs opgehoogd moeten worden, maar onze ‘European Tree Technicians’ breiden dit nu regelmatig uit naar 5 m langs trottoirs en 7-8 m langs straten. De kroon tot stam ratio krimpt wekelijks verder.

Maakt dit onze bomen veiliger? Of is het eerder een manier om ze sneller rijp te maken voor de kap? Het huidige onderhoud waaraan onze bomen worden onderworpen maakt ze in werkelijkheid ziek, kwetsbaar, onstabiel en onveilig en ja, rijp voor de kap. Nog maar een paar jaar nadat deze nieuwe agressieve snoeimethoden het hele land hebben veroverd, laten bomen een verminderde groei zien, er hangen meer dode takken verdrietig aan de stam en gapende gaten verschijnen in de boomkronen. Deze bomen zullen nooit zo lang leven als hun voorgangers.

De redenen voor de grootschalige aanval op onze bomen zijn niet moeilijk te raden. Ze kunnen worden afgeleid uit de vele duurzame energieplannen en uit adviesrapporten, gepubliceerd sinds 2012. Om te beginnen een onthullend adviesdocument getiteld “Benutting Biomassa” (beschikbaar op onze website) – een voorstel van de “afdeling beleid en programmering” aan de gemeenteraad, waarin de suggestie wordt gedaan dat de groenarbeiders van de stad hun snoeimethoden ‘creatiever’ moeten toepassen, zodat er meer hout voor biomassa wordt geoogst. Nadat we dit document hadden gelezen, zijn we begonnen de impact te inventariseren die de impuls aan de biomassa op het stadsbos teweeg heeft gebracht. Een van de belangrijkste gesprekken voerden we in 2017 met de technici van de nieuwe hightech biomassa-oven van sportcentrum Kardinge, een van de 5 sportcentra in de gemeente die overgestapt zijn op biomassa-energie. Zij bevestigden wat wij al vermoedden, nl. dat de gemeente momenteel een contract heeft met Staatsbosbeheer voor de organisatie van het verzamelen, versnipperen en de distributie van houtsnippers uit de stad voor de verkoop als brandstof in ovens zoals deze. De gemeente verzamelt gemiddeld ongeveer 4000 ton hout in 1 jaar (“Benutting biomassa”). Kardinge bevestigde dat ongeveer 400 ton hout ‘afval’ van wat de stad jaarlijks verzamelt in deze ene instelling wordt verbruikt en dat hiermee de jaarlijkse behoefte aan energie nog niet eens voor de helft wordt gedekt (brief van de gemeente naar BRG). De conclusie ligt voor de hand, biomassa zal nooit een realistische bron van duurzame energie kunnen zijn.

Sinds de klimaatakkoorden hebben de stad en het land zich gecommitteerd om een snelle energietransitie naar zogenaamde duurzame energiebronnen te realiseren en biomassa lijkt hierin de favoriete keuze te zijn. In het jaar 2035 wil de Eemshaven uitsluitend energie produceren uit biomassa en bij voorkeur afkomstig uit plaatselijke, ‘duurzame’ bronnen (Probos). De provincie stelt zich ten doel om in het jaar 2050 alle energie uit duurzame bronnen te halen, met name biomassa, naast wind- en zonne-energie (“Vol Ambitie – weg naar de transitie 2018”). Dit ondanks waarschuwingen uit wetenschappelijke kringen (KNAW, Zembla, Wageningen…) voor de ernstige gevolgen van houtverbranding zoals toegenomen luchtvervuiling, ontbossing, gezondheidsproblemen (astma en bronchitis) en een vreselijk verlies aan biodiversiteit en in het wild levende dieren. Om kort te gaan, deze oplossing die men zich voorstelt zal catastrofaal uitpakken voor mens, dier en milieu. Maar we zien de negatieve effecten al van het terugvallen op biomassa in onze straten, parken en bossen.

De Bomenridders ontvangen dagelijks mail van inwoners die getuige zijn geweest van de nietsontziende aanval op bomen in de stad. Ze hebben ons foto’s gestuurd van verminkte kronen, met slechts een paar overlevende taken die slap aan de kale, zonverbrande stammen hangen. Ze hebben ons emotionele verhalen geschreven over hun bewondering voor geliefde bomen die ooit trots naast hun huizen stonden en hoe deze genegenheid veranderde in schok en verdriet toen ze die bomen als lijken zagen liggen, terwijl hun ledematen met na de kap werden verpulverd door krachtige, oorlogszuchtige machines. Met tranen in hun ogen en bevende stem hebben ze ons verteld over de woede die ze voelden door de achteloosheid waarmee 100 jaar oude bomen werden gekapt of ‘gesnoeid’. Ze vroegen ons waarom hun klachten werden genegeerd of arrogant afgedaan met algemeenheden als “wij weten het beter”, of met verwijzingen naar zogenaamde ziektes, of ‘gevaarlijke’ bomen. Of er werd hun gezegd “maak je geen zorgen, er wordt een nieuwe geplant”.

Ik heb al die emoties ook gevoeld, hopelijk het bewijs voor mijn menselijkheid en misschien een biologische waarschuwing voor de groeiende kwetsbaarheid van deze planeet zonder de weldaad van grote, oude bomen, die ons beschermen tegen een vijandige omgeving. Meer en meer voel ik mij als een vreemde in mijn eigen stad, zoals ik vermijd omhoog te kijken naar die zielige ‘beheerde’ bomen die ze hebben laten staan in onze straten en parken. Wanneer ik er één ontdek die nog onaangetast lijkt door de giftige handen van onze “groenarbeiders”, slaat mijn hart een slag over, maar dan denk ik, het is slechts een kwestie van tijd, voordat ze deze ook te pakken krijgen. Het is afgesproken beleid, waarbij geen enkele boom veilig lijkt te zijn, ze laten geen boom heel. In deze crisistijd zijn bomen slechts objecten die gestandaardiseerd moeten worden, beheerst en geoogst lang voordat ze volwassen zijn. Het lijkt erop dat oude bomen, zoals vele duizenden andere levende wezens, verschijnselen uit het verleden gaan worden.

U kunt het kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de kap van bomen op het Aa-Kerkhof downloaden via onderstaande link

Bezwaarschrift&Machtiging Aa-Kerkhof Bomenridders Groningen

Hierboven vindt u 2x de link naar een kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de voorgenomen kap door de gemeente Groningen van 5 bomen, het verplaatsen van 1 boom en het verwijderen van 105m2 houtopstand (struiken) op het Aa-Kerkhof. U kunt het als jpeg of als Word document downloaden en printen.
Belangrijk is om op het bezwaarschrift uw argumenten te verwoorden, en te ondertekenen met uw gegevens en fysieke handtekening. In het bezwaarschrift staat tevens een machtiging aan de Stichting Bomenridders Groningen om mede namens u bezwaar in te dienen (het bezwaar van de Stichting zal zich vooral richten op het feit dat de kapplannen recht tegen het eigen groen- en erfgoedbeleid van de gemeente ingaan). Mocht u dit liever niet willen, dan kunt u die zin doorstrepen (zie toelichting hieronder waarom we adviseren om ons wél te machtigen). Omdat de Stichting Bomenridders Groningen is opgericht met het doel om natuur en bomen te beschermen in stad en provincie Groningen zijn wij als Stichting belanghebbend en worden bezwaarschriften met een machtiging aan ons daamee in principe ontvankelijk verklaard (zie de statuten op onze website www.bomenriddersgroningen.nl).

Wanneer u in de directe omgeving van het A-Kerkhof woont:
bent u in principe belanghebbend. U heeft als het goed is dan een brief gekregen van de gemeente (d.d. 19-07-’18). De bezwaarcommissie bepaalt uiteindelijk wie belanghebbend is en wie niet (dus wiens bezwaren wel of niet in behandeling worden genomen). Wij raden u aan 2 bezwaarschriften in te dienen: zowel via een eigen gemotiveerd bezwaarschrift als via het kant-en-klare bezwaarschrift van de Bomenridders, waarin u uw argumenten herhaalt, en ons tevens machtigt.

Wanneer u níet in de directe omgeving van het A-kerkhof woont adviseren we u om uw gegevens op ons kant-en-klare bezwaarschrift in te vullen, uw bezwaren op te schrijven en ons te machtigen.

Omdat voor een bezwaarschrift een fysieke, originele ondertekening vereist is kunt u het formulier helaas niet mailen, maar moet het per post naar de gemeente verstuurd worden of tijdens werkdagen afgegeven worden aan de bode tegen een ontvangstbewijs, in het Stadhuis aan de Grote Markt. Dit moet worden gedaan voor de deadline 24 augustus.
Stuur s.v.p. ook een digitale kopie naar ons mailadres info@bomenriddersgroningen.nl of een papieren kopie naar ons secretariaat: Helper Molenstraat 16 in Groningen.

Wat evt. ook nog mogelijk is, is om een brief (dus geen bezwaarschrift) per mail op te stellen en die te sturen naar: raad@groningen.nl en burgemeester@groningen.nl en wolbert.meijer@groningen.nl, met een cc naar info@bomenriddersgroningen.nl
U kunt op deze manier de raad, burgemeester en alle individuele raadsleden laten weten wat u van het plan vindt, en van de kapvergunning, maar u maakt dan geen officieel bezwaar tegen het kappen van de bomen.

U kunt in de loop van dit weekend alle informatie over de plannen van de gemeente en de kapvergunning vinden op onze website www.bomenriddersgroningen.

Wilt u meer informatie van ons over deze plannen van de gemeente, of ons helpen bij de actie, mail dit dan op ons mailadres: info@bomenriddersgroningen.nl . U zult dan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst die z.s.m. plaats zal vinden.
Bij voorbaat dank voor uw actieve inzet voor het behoud van groen en bomen in Groningen!

Medewerkers en bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen
Stuur ons een mail bij vragen of voor hulp bij het invullen. Als u uw telefoonummer vermeldt, wordt u z.s.m. gebeld.

Statuten van de Stichting Bomenridders Groningen

Bezwaar maken tegen de kap van 5 bomen op het Aa-Kerkhof kan tot 24 augustus

De gemeente Groningen heeft zichzelf een omgevingsvergunning / kapvergunning verleend voor het kappen van 5 bomen op het Aa-kerkhof en het verplaatsen van 1 boom. De gemeente wil van deze prachtige schaduwrijke plek (een van de weinige in het centrum)  met oude bomen een conceptmatige  “verblijfsplek” maken met puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes.  Kortom, een nieuw hitte-eiland in deze tijd van klimaatopwarming. Een duidelijk voorbeeld van het achterhaalde groenbeleid van de gemeente, waarin de ecoloog niets te zeggen heeft en de stedenbouwkundigen alles. Een groenbeleid dat achterloopt op alle andere steden in het land – waar juist wordt ingezet op vergroening in plaats van het kappen van bomen – met alle desastreuze gevolgen voor dier en mens die dat heeft. De stad Groningen wordt langzaam van een groene en prettig leefbare stad omgevormd tot een stenige verblijfsplekken-stad die uit de kokers van de stedenbouwkundigen komt.

Bezwaarschrift indienen
Er is tot 24 augustus de tijd om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen (6 weken vanaf 17 juli ’18, de verzenddatum van de omgevingsvergunning). Zie voor de manier waarop en hoe naar een nieuwere post op deze website.

Als u dus van mening bent dat deze kap een slecht idee is, dien dan een bezwaarschrift in voor 24 augustus! Als we dit massaal doen, kan de gemeente het echt niet negeren. Die ervaring is er ook in andere steden waar massaal bezwaar werd ingediend. Dus laat uw stem aub horen!!

We gaan ook nog andere acties ondernemen. Wil je hierbij helpen (heel graag!), meld dit dan via de mail: info@bomenriddersgroningen.nl of via een pb op onze Facebookpagina.

De verleende omgevingsvergunning Aa-Kerkhof

 

Artist impression van hoe de gemeente het Aa-kerkhof wil gaan inrichten. De bomen die direct tegen de gevel staan blijven gelukkig staan. De rest van de bomen wil de gemeente kappen, ook al zijn de bomen niet ziek, op 1 na (zie overzicht hieronder). Daarvoor in de plaats zouden dus deze lelijke puntige bakken met grassprietjes komen, en losse stoeltjes.
Overzicht van de leeftijd en conditie van de bomen

De groen ingekleurde bomen blijven staan; de 6 andere worden verwijderd als het plan van de gemeente doorgaat.

Als u uitgebreidere informatie over het plan van de gemeente wilt lezen:
11a. Akerkhof en flankerende maatregelen Voorlopig Ontwerp Akerkhof rv (1)