Protestdemonstratie tegen bomenkap op Akerkhof – 10 november 2018 – 13:30

Partij voor de Dieren organiseert zaterdag as. protestdemonstratie tegen geplande bomenkap op Akerkhof 10 november 13:30

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag 10 november een protestactie tegen de door dit college geplande bomenkap op het A-kerkhof. Lijsstrekker Kirsten de Wrede zal aldaar vanaf 13:30 spreken over het grote belang van een ommekeer in ons denken over ecologie. Daarnaast zal de Wrede informatieborden onthullen over de grote waarde van bomen voor het stedelijk klimaat. De partij roept alle bewoners van de stad Groningen op om mee te demonstreren.

De Partij voor de Dieren is fel tegen de kap. Kirsten de Wrede noemt bomen een asset, waar we de waarde onvoldoende van inzien. “De gevestigde politieke partijen blijven maar doorgaan met het vernietigen van de leefwereld van dieren en die van onszelf. Juist in deze tijd waarin de klimaatverandering zo duidelijk is, zouden we ons moeten realiseren dat er bomen bij moeten in de stad in plaats van dat we bomen gaan kappen!” De Wrede benadrukt dat bomen CO² absorberen, grondwater vasthouden en fijnstof opnemen. Daarnaast hebben bomen een onmiddellijke, positieve uitwerking op mensen: de nabijheid van bomen doet je bloeddruk dalen, versterkt je immuunsysteem en werkt stress verlichtend. Daarnaast hebben bomen natuurlijk een zeer belangrijke functie als habitat voor dieren en insecten.

Het huidige college, dat bestaat uit PvdA, Groenlinks, D66 en VVD, heeft deze zomer een plan naar voren gebracht voor de herinrichting van het Akerkhof. Onderdeel van deze plannen is het kappen van twee eiken, één iep, één kastanje, één linde en een es. De Partij voor de Dieren fractie in de gemeente heeft een motie tegen de geplande kap ingediend op 28 maart 2018, waarin de partij benadrukte dat de ecologische waarde van het Akerkhof door de plannen alleen maar slechter wordt. De motie werd slechts gesteund door 100%Groningen, CDA en Stad%Ommeland. Tegen stemden GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CU, Student&Stad en SP.

 

 

De klimaat- en milieuwaarden van de zes bomen op de Akerkhof in het centrum Groningen

Op 25 oktober was één van de bomenridders – Chiljon Janssen – op RTV Noord te horen met een krachtig pleidooi tegen de geplande kap (Luister vanaf 42:00 minuten). De gemeente zou ruimte willen maken voor een nieuwe terras. Het gaat om 4 verschillende soorten bomen – 2 eiken, 1 iep, 1 paardenkastanje boom, 1 linde en 1 es, met een leeftijd variërend van 20 tot 80 jaar.

Twee van deze bomen verkeren in een minder vitale conditie, maar dat betekent niet dat ze nu gekapt moeten worden. Ook minder vitale bomen hebben veel te bieden en zijn niet altijd gevaarlijk. Deze 6 bomen hebben naar verwachting nog tenminste 5 tot 25 jaren te leven (volgens het onderzoek uitgevoerd door de gemeente) en eigenlijk waarschijnlijk veel meer. Met iTree Tools weten we dat deze 6 bomen veel milieu waarde hebben. Deze bomen leggen 300 kg CO2 per jaar vast en filteren 37678 storm water en 1177 gram ozon.

Je kunt ook het plan en het boomonderzoek hierover (de BEA) lezen op: https://bomenriddersgroningen.nl/bronnen/

En hier zijn de milieu waarden van deze bomen bepaald met het programma iTreeTools:

 

 

Aa-kerkhof hoorzitting gepland voor 20 november 2018

Groningen, Nederland, 9 aug 2015
foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Groningen meer dan 152 bezwaarbrieven ontvangen tegen de geplande kap van vijf en verplanting van één boom bij het Aa-kerkhof. Van de ontvangen bezwaren zijn enkelen als belanghebbend aangemerkt, en de gemeente heeft aangekondigd dat de hoorzitting hiervan plaats zal vinden op 20 november 2018. De precieze tijd is nog niet bekend.

De meeste van de 152 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers geen ‘belanghebbenden’ zijn. Je bent als bezwaarmaker enkel belanghebbend als je de boom kan zien vanuit je woning. Dit is zeer achterhaald, en neem op geen enkele wijze in acht wat voor bijdrage bomen hebben. De bomenridders pleiten voor het herzien van de het begrip van ‘belanghebbend’. Bomen dragen op vele manieren bij, bijvoorbeeld op ecologisch vlak, zorgen voor verkoeling en schaduw, zijn een biotoop, etc, en dit niet alleen voor mensen die ze kunnen zien. Bomen, en daarmee het publiekelijk groen, behoren ook gezien te worden als ons cultureel erfgoed, en daar zijn we allen belanghebbend in, niet enkel het huis ernaast.

Dit is een voorbeeld van een brief van een bezwaarmaker die betoogt wel degelijk belanghebbend te zijn:

Afdeling: Juridische Zaken

Betreft: mijn betoog waarom ik vind dat ik belanghebbende ben inzake het plan van de gemeente om 5 bomen te kappen, 1 boom te verwijderen en 105 vierkante meter houtopstand te verwijderen aan het Aa-kerkhof.

Kenmerk brief gemeente: 201806482

Groningen, 24 oktober 2018

Geachte burgemeester en wethouders van Groningen, geachte lezer van deze brief,

De term ‘belanghebbende’ is rekbaar, de wet is geen vaststaand gegeven. Soms is de straal voor een belanghebbende een kilometer en soms is dit vijf kilometer. Het lijkt in deze kwestie net alsof de Gemeente Groningen inzet op het minst minimale, je moet de bomen van de A-toren thuis kunnen zien. Dat is voor maar weinig inwoners haalbaar, terwijl dit plan zoveel mensen raakt (152 bezwaren wat naar buiten toe bekend is, dit zijn er mogelijk nog meer). En van al deze bezwaarmakers laat de gemeente volgens berichtgeving in het DVHN hooguit 10 toe op de hoorzitting. En al die andere bezwaarmakers, waaronder ikzelf, zijn niet ontvankelijk? Ik denk dat wij allemaal wel ontvankelijk zijn: ontvankelijk houdt in dat een bezwaar in aanmerking komt voor behandeling door de instantie (in dit geval de gemeente) waar men zich toe wendt. En een afwijzing is geen eerlijke en gehoorde behandeling. Een ontvankelijk persoon is iemand die met gevoel ergens op reageert en dat doe ik, net als alle anderen! En dat maakt dat ik mij zie als belanghebbende.

En hoewel het handelen van de gemeente juridisch mag, vind ik dus dat ik wel terdege belanghebbende ben. Het gaat hier mijn inziens namelijk om het vernietigen van de directe groene omgeving waar cultureel erfgoed gesitueerd is! Een omgeving met bomen die samengaan met het kerkhof, het hoort gewoon bij elkaar. De Aa-kerkhof is met 15 bouwwerken een rijksmonument (en daarnaast staan er nog 15 gemeentelijke monumenten in de straat). Daar horen de bomen en het gras bij, daar hoort geen hip pleintje met stenen bloembakken bij. Ik ben verbijsterd op de wijze waarop Groningen zich van al haar groen ontdoet, alsof het de normaalste zaak van de wereld is en het allemaal past binnen de plannen die staan in de ‘the next city’, de herinrichting van de stad. (waar overigens ook weinig over groen in vermeld staat). Het lijkt nu net of Groningen ‘the city of stone’ aan het worden is, in plaats van de mooie groene stad die het was. In 2012 was de stad nog zo goed bezig om de groene stad te worden, onder andere door ontsnipperingsmaatregelen, waarbij Groningen de natuur in de stad ruim baan wilde geven. In 2016 streefde Groningen nog een duurzame bio-economie na en was de stad druk met vergroening, wat complimentwaardig is. Waar is dit streven gebleven? Waarom moet de ontwikkeling en de toekomstplannen van de stad nu ten koste van bomen en groen gaan. Dat heeft toch niks meer met vergroening van de stad te maken? Er is in de afgelopen jaren nog nooit zoveel gekapt in de stad én in de provincie Groningen als nu. Een zorgwekkende ontwikkeling.

In een kwestie als deze telt alleen het juridische aspect niet, dat kan simpelweg niet. Ook het emotionele telt en weegt zwaar. De stad is van iedereen, inherent in welke wijk je woont. Openbare plekken zijn er voor iedereen en ook ik mag daar iets van vinden als inwoner van de stad. Het plan is om van de Aa-kerkhof een ‘groene stadsruimte’ (lees: horeca gelegenheid) te maken, maar waarom moet dat op deze plek? Dit is een plek met historie, het is schaduwrijk, er leven veel vogels en insecten en het zijn waardevolle bomen. Het raakt mij als, in deze tijd van klimaatopwarming, deze prachtige plek een conceptmatige ‘verblijfsplek’ moet worden. Het zo’n mooie plek midden in de stad, ik kom er graag en met regelmaat. De gemeente kan toch ook op bestaande pleinen deze groene stadsruimte maken? Er zijn al zoveel pleinen in de binnenstad, het lijkt net alsof het groen het altijd verliest van de bestrating. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Damsterplein of de Grote Markt. Er is maar één plek zoals het Aa-kerkhof, vol nostalgie, maar er zijn genoeg bestaande pleinen die best wat groener mogen worden. Waarom daar niet tafeltjes en stoeltjes neerzetten en wat meer bomen en struiken planten?

Ik kan maar niet begrijpen waarom deze bomen gekapt moeten worden, ze zijn namelijk niet ziek (en al waren ze dit wel, bomen zijn prima in staat zichzelf beter te maken en kunnen bovendien ziek gerust nog een jaar of 10 mee). De opgegeven reden voor de kap is om zonlicht op het terras te krijgen, maar er is genoeg zonlicht op andere plekken, waar geen bomen staan. Bijvoorbeeld de eerdergenoemde Grote Markt of het Damsterplein waar zo ongeveer geen boom, struik of gras te bekennen is.

Ik woon al ruim 18 jaar in Groningen en voel mij onderhand volledig ‘stadjer’. Door de jaren heen zie ik steeds meer groen verdwijnen in de stad, terwijl dit zo belangrijk is. Hieronder kort een opsomming waarom groen, en dan in het bijzonder bomen, zo belangrijk is:

 • het is belangrijk voor de biodiversiteit;
 • bomen dragen bij aan verbetering luchtkwaliteit;
 • bomen zijn beeldbepalend en sfeerbepalend, uit diverse onderzoeken is gebleken dat groen bijdraagt aan het ‘welzijn’ van de mens. Groen stemt vrolijk, en dat doet bestrating en stenen plantenbakken niet;
 • Bomen nemen CO2 op;
 • Bomen gaan hittestress tegen;
 • Bomen en groen filteren regenwater.

Bij deze mijn betoog. Ik hoop dat ik uitgenodigd word als belanghebbende voor de hoorzitting. Want zoals gezegd gaat het ook mij als inwoner van de stad aan!

Groene groet,

 

 

Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde – maak geen camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur

Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde

26 oktober 2018

Camping Wedderbergen in de Gemeente Westerwolde (Groningen) wordt bijna een klein dorp te midden van kwetsbare en blijvend te beschermen natuur (SES).

Op 31 oktober 2018 vergaderd de raadscommissie van de nieuwe gemeente Westerwolde over een uiterst omstreden en principieel foutief besluit van Burgemeester en Wethouders van deze Gemeente. De eigenaren van de camping Wedderbergen, niet wonend in deze Gemeente, hebben opnieuw een plan gemaakt de camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur binnen deze Gemeente aanzienlijk te vergroten en natuur ter plaatse te vernietigen en op langere termijn te bedreigen.

Een ‘camping’ op die plaats, als ook de uitbreiding hoort niet in een ecologische hoofdzone en dient als geheel te worden verwijderd en verplaatst. De eerdere foutieve beslissing en groei wordt nu nog erger gemaakt door de uitbreiding in aantal campingplaatsen en het gebruik. De toegenomen verkeersbewegingen en verlichting bedreigen de natuur. Geluid en gebruik, het grove verstorende karakter van een dergelijke voorziening in de met veel overheidsmiddelen tot stand gebracht waardevolle gesteunde natuur maken het erger. Een (kleine) natuurcamping kan daar passen, maar niet een 24/24 recreatiedorp te midden van de ecologische hoofdzone.

De Provincie kijkt echter welwillend mee en lijkt met ontheffingen en toestemming voor compensatie door het aanleggen van een ecologische weide nabij het dorp omdat op die plaats nota bene woningbouw niet meer mogelijk is vanwege “krimp” de campingeigenaar en de gemeente het volle pond te geven. Er wordt immers gecompenseerd…

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in uitbreiding en de raad wordt met veel op papier geplakte woorden en rapporten van ingevlogen adviseurs van de kant van de eigenaar gevraagd de verklaring “van Geen Bedenkingen” af te geven op de eerstvolgende raadsvergadering op 7 november 2018.

Ter elfder ure.

De eerder medewerking van de oude raad werd na goed beargumenteerde bezwaren van om- en aanwonenden samen met het IVN en Bomenridders ter elfder ure ingetrokken door B&W. Nota Bene Sitta Slow gebeurde dit in de zitting van de bezwaarcommissie in het stadhuis van Wedde.

Bomenridders Groningen zullen omwonenden en andere bezwaarden steunen in beroep tegen kaalkap als gevolg van het foutieve B&W besluit en onverhoopt een raadsbesluit. Beroep zal worden ingesteld tegen elke vergunning. Niet omdat het leuk is. Elke aantasting op schijnbaar eenvoudige, maar zoals nu grove wijze van de ecologische hoofdzones in Stad en Ommeland en het sparen en waarderen van natuur- en natuurontwikkeling kunnen niet anders dan met: bezwaar en beroep bestreden worden. Maar ook met argumenten en overleg, acties al het noodzakelijk is.

Tenzij raadsleden bij zinnen komen. B&W en de Provincie luid en duidelijk terugfluiten. Immers ook hun geloofwaardigheid als overheid staat op het spel. Niet voor niets heeft de Provincie Groningen veel inzet geleverd en gaat het nog meer doen om natuur te behouden, te koesteren en zich te laten ontwikkelen. Maar soms en te vaak gaan economische belangen (Eemshaven, Westerwolde, uitbreidingen van agrarische fabrieken in kwetsbare gebieden e.v) te ver, zoals ook nu in Westerwolde.

 Hier is de commissie voorstel

En hier is een artikel hierover in het Dagblad van het Noorden

 

Een boom groeit niet zomaar in de stad

Een interessant artikel uit het blad Permaculture van oktober 2018 biedt belangrijke informatie over de functies van stedelijke bomen die we meestal niet beseffen, zoals waterfiltratie en een verkoelingseffect. Maar de omstandigheden die voor bomen nodig zijn om volwassen te worden zijn complex en ingewikkeld.

Vooral de kwaliteit van de bodem is vaak niet goed begrepen zoals hier beschreven is:

“De ideale bodem voor bomen in verharding heeft een hoge weerstand tegen verdichting, voldoende organische stof en voedingsstoffen. Steeds vaker maakt men boomgroeiplaatsen met een hoog percentage grof natuursteen (bomengranulaat), boombunkers met een betonnen of kunststof afdekking of een sterke, druk verdelende, structuur die in het boomexperts-jargon een ‘krat’ wordt genoemd.” (p. 23).

Je kunt het artikel hier lezen.

Tweede Cursusdag Bomenridders Groningen – 6 oktober 2018 – 10:00 Lewenborg

Uitnodiging – Tweede Cursusdag Stichting Bomenridders Groningen

Datum: 6 oktober 2018

Locatie: Lewenborg

Tijd: 10:00-14:30

Lunch: deelnemers zijn gevraagd om hun eigen lunchpakket mee te nemen van huis

Kosten: 75 Euro (voor 3 bijeenkomsten) of 25 Euro (voor 1 bijeenkomst)

Beste Cursisten en Bomenridders,

Graag nodigen wij jullie uit voor de 2e cursusdag op zaterdag 6 oktober. We bezoeken ditmaal de wijk Lewenborg, waar ons een leerzaam en bovenal boeiend programma wacht. Zo zullen een aantal interessante sprekers ons veel gaan vertellen over een breed scala aan –boomgerelateerde- onderwerpen.

Wij behandelen onder andere de juridische en politieke aspecten waarmee Bomenridders te maken hebben, we maken een wandeling door het inspirerende Le Roy gebied en ontdekken een bomentuin (Pinetum) in de stad.

Kortom: cursusdag 2 wordt een dag van horen, voelen, ruiken en zien!

Kosten cursus en betaling

De kosten voor de hele cursus van drie bijeenkomsten zijn 75 euro. Als je niet in staat bent om alle drie de cursussen bij te wonen, dan mag je afhankelijk van je aanwezigheid 25, 50 of 75 euro betalen. Heb je de eerste cursus al gevolgd, maar nog niet betaald, dan verzoeken we je liefst voor 6 oktober de 25, 50, 75 euro of het hele bedrag van 100 euro over te maken op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van “Stichting Bomenridders Groningen” onder vermelding van je “Naam Bomencursus 2018”. Wil je meer betalen, dan mag dat natuurlijk altijd! Zijn er andere afspraken met je gemaakt over betaling, meld dit dan aub. via de algemene mail, info@bomenriddersgroningen.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! We zien ernaar uit jullie (terug) te zien. Tot 6 oktober! Hier volgen de details voor deze cursus.

DAGDEEL INDELING

10:00               Start op locatie Het Dok (Kajuit/winkelcentrum te Lewenborg)

10:15               Voordracht Peter Mendelts (juridisch adviseur)

11:00               Koffie/thee

11:15               Voordracht Gerrit Vos (LeRoy)

12:00               Korte inleiding over het Pinetum

12:15               Wandeling naar locatie LeRoy huis

12:30               Lunchen in LeRoy huis

13:00               Wandeling door LeRoy gebied richting Pinetum (Wimpel)

13:30               Rondleiding in het Pinetum Quatrebras door dhr. Rex Leber

 

LOCATIES

Het Dok: Kajuit 4, 9733 CA Groningen (hier starten we)

LeRoy Huis: Grootzeil (ongeveer #33), 9733 EA Groningen

Pinetum Quatrebras: Wimpel, 9733BM Groningen

 

Het bestuur van de Bomenridders Groningen

Wie Groen doet, Groen ontmoet.

 

Jan Pieter Janse, Secretaris                                           Kristin McGee, Voorzitter

De Bomenridders Groningen zoekt altijd donateuren voor jaarlijks kosten zoals adminstratieven, legale kosten en kosten voor acties en posters! Als u donatuer wilt worden maakt u graag minimaal € 10,00 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

10 waarden van bomen

 1.           Bevorderen biodiversiteit
 2.           Verbeteren luchtkwaliteit
 3.           Zijn biotoop voor dieren en planten
 4.           Zijn beeldbepalend
 5.           Nemen C02 op
 6.           Verhogen welzijn
 7.           Beperken geluidsoverlast
 8.     Gaan hittestress tegen
 9.     Verminderen wateroverlast
 10.     Zijn cultureel erfgoed van buurt/regio

‘Europees energiebeleid bedreigt bossen overal ter wereld’

In een nieuw artikel in Nature trekken klimaatspecialisten aan de alarmbel:

‘Dat Europa het verbranden van bomen als een klimaatneutrale bron van energie ziet, kan dramatisch uitpakken voor bossen over de hele wereld. Vooraanstaande klimaatdeskundigen trekken aan de alarmbel.’
’Als hout specifiek wordt gekapt om energie te produceren, komt er veel CO2 in de atmosfeer terecht, en het kan eeuwen duren voor nieuwe bomen deze absorberen’

Je kunt het artikel hier lezen.

New Article in Nature – “Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests”

Eight climate scientists have authored an article for the prestigious journal Nature which claims that Europe’s renewable energy directive will lead to the severe and long term destruction of global forests. This is already evident in the local and national urban forest maintenance policies of recent years.

In their commentary they raise “concerns regarding the way in which a new European directive, aimed at reaching higher renewable energy targets, treats wood harvested directly for bioenergy use as a carbon-free fuel. The result could consume quantities of wood equal to all Europe’s wood harvests, greatly increase carbon in the air for decades, and set a dangerous global example”.

The article is published online here.

Inloopbijeenkomst Bomenridders over bomenkap A-Kerkhof

Donderdag 23 aug tussen half 4 en 5 uur was er een zeer goed bezochte inloopbijeenkomst van de Bomenridders in de Globe aan A-Kerkhof 22 (in het pand van Humanitas). Men kon van ons advies krijgen bij het invullen van een bezwaarschrift (of een brief) aan de gemeente tegen de kap van 5 grote bomen op het A-Kerkhof, en tevens meer achtergrondinformatie krijgen over de plannen van de gemeente.