Kijk een IJk – Snelfietspad Haren protest – bomen versieren – zaterdag 24 juni 13:00

KIJK een IJK – ACTIE tegen bomenkap van 25+ BOMEN in HAREN.

Teken deze petitie tegen bomenkap van 25+ bomen in Haren

Zaterdag 13:00 Haren – Kruising Kerklaan-Oosterweg

In Haren zullen meer dan 25+ bomen gekapt worden aan de Kerklaan voor het nieuwe fietspad tussen Haren en Groningen. Het is een duur plan, waar bestaande problematische zones blijven bestaan, en zelfs nieuwe introduceert. Zaterdag om 13:00 aan de Kerklaan gaan we een begin maken bomen te versieren langs het fietspad met leuk gekleurde sjaaltjes. Iedereen kan een leuk of oud sjaaltje meenemen om een boom te versieren. Wij doen dit om aandacht te vragen voor de geplande kap van 25 bomen plus meer die niet vergunningplichtig zijn. https://www.facebook.com/events/234326977082711/

 

PROTEST UPDATE – Maandag beginnen in Haren de werkzaamheden aan de Kerklaan voor de zogenaamde Fietssnelweg (Fietsroute-plus programma tussen Assen en Groningen). 25+ BOMEN WORDEN GEKAPT! Geen BEA’s, geen onderzoek over de langtermijnimpact voor het milieu of de dieren zoals vleermuizen of eekhoorns, en het mag eigenlijk niet eens een Fietsroute-plus heten vanwege de blijvende bottlenecks, zoals haakse bochten en kruisingen waar auto’s voorrang hebben. Dit is ook een harstikke mooie en groene route naar Groningen waar fietsers veel van genieten.

Hier zijn wat foto’s van berichten en posters van andere mensen en van ons protest vandaag. Je kunt zien hoe groot en mooi deze bomen zijn. Erg veel mensen die ons vandaag aanspraken waren erg over de plannen verbaasd en vonden het niet goed doordacht. Bel de gemeente Haren om tegen dit roekeloze plan te protesteren!

De Rechter eist werkzaamheden stopgezet – Julianavijver/park

Het gaat erg mis bij de Julianavijver en gaat ten koste van de vleermuizen en andere dieren. De rechter eist dat de werkzaamheden stopgezet worden en dat het gebied in oorspronkelijke staat word hersteld. http://www.dvhn.nl/…/Aanpak-Ring-Zuid-ergert-rechter-222942…

De rechter moet uitmaken wie verantwoordelijk is voor de huidige werkzaamheden voor de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen.
dvhn.nl

Groenlinks in Haren is goed bezig om de bomen en natuur onder de aandacht te brengen

Weken geleden hebben we met de GroenLinks fractie in Haren over de boombeleid en praktijk gesproken. Deze week hebben ze een goed en kritisch persbericht openbaar gemaakt met belangrijk vragen over verschillende onderwerpen zoals het kappen van 22 bomen voor de nieuwe fietspad, de gevolgen voor bomen tijdens een bouwproject, het boomkap vergunning proces en het waarschijnlijk toenemen van de jaarlijks aantal bomen die gekapt zijn. Les het hele bericht hier.

Hier zijn ook de vragen die aan het raad gesteld zijn:

Vragen bomenbeleid, Kerklaan, Fietsroute, kapbeleid

Helperzoom snelfietspad kost 1.6 m. Euro, 22 bomen en 43 m2 ecologische gebied

De gemeente raad heeft recentelijke gestemd over het nieuwe fietspad op de ecologische zone – de Helperzoom. Uiteindelijke hebben ze unaniem gekozen voor een tracé (optie 4) die ca. 22 bomen zullen kosten en een beslag maken op een ecologische gebied van 43 m2. Het totale project zal ongeveer 1.6 miljoen Euro kosten. We vinden dat extra brede, snel fiets padden voor e-bikes een minder belangrijk doel moeten zijn dan onze kostbaar en zeer geliefde groen, bomen en ecologische zones in goed staat te houden. De Helperzoom was jaren geleden speciale gekozen als een groene gebied die gekoesterd en beschermd moest worden. Met de huidige raad is deze doel niet meer te herkenen. De Helperzoom was ook een belangrijk vliegroute voor vleermuizen, maar na het laatste bouwwerk project voor de AanPak Ring kruising zijn er geen vleermuizen meer te zien. De Euroborg project heeft ook al eerder veel van de bomen een groen gebieden vernield. Als je meer wilt weten over het Helperzoom fiets traject, kunt je het geaccepteerd tracé hier lezen. De Helperzoom wordt langzaam een druk verkeers- en e-bike snelweg.

Geen jaarlijks bomenbeheerevaluatie meer

Het is geen toeval dat het College van Burgemeester en Wethouders Groningen heeft besloten om geen jaarlijkse bomenbeheerevaluatie meer uit te voeren. 2013 was het laatste jaar dat er zo’n evaluatie plaatsvond. Kort daarna zijn erg veel laanbomen en bosgebieden in Groningen vernietigd. Veel mensen hebben dit opgemerkt in hun buurten en straten. We zijn nu actief bezig om beelden te verzamelen van de gevolgen van dit desastreuze plan. We hebben in november 2016 een paar vragen gesteld aan de gemeente over de jaarlijkse bomenkap en -verplanting. Hier zijn de gegeven antwoorden:

Beantwoording brief 1 november 2016

Beleidsnota’s over groen (in volgorde van tijd):

  1. Groenstructuurvisie Groene Pepers 2009
  2. Groenparticipatie 2010
  3. Beleidsregels vellen van een houtopstand 2013
  4. Bladgoud monumentale bomen 2013
  5. Bomenstructuurvisie Sterke Stammen 2014

Evaluatie boombeheer

Vanaf 2009 tot en met 2013 heeft het college ieder jaar een evaluatie boombeheer opgesteld. Deze evaluatie gaf een totaal overzicht van wat de gemeente in een jaar op bomengebied had uitgevoerd.

Vanaf 2013 is door het college besloten om niet meer jaarlijks maar één keer in de vier jaar een evaluatie op te stellen. Reden hiervoor is dat het nieuwsgehalte zeer klein is omdat de meeste bomenonderwerpen als apart college- of raadsvoorstel worden vastgesteld (o.a. bomenstructuurvisie Sterke Stammen, kapbeleid, actualisatie Bladgoud). De eerstvolgende evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal in 2018.

Vragen over LTA Raad

– Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’: staat gepland voor 4e kwartaal 2023. De bomenstructuurvisie is opgesteld voor een periode van 10 jaar. In 2023 moet de bomenstructuurvisie geactualiseerd worden;

– Kapvergunningenbeleid: staat PM op de LTA. Het is niet bekend wanneer dit onderwerp aan de orde komt;

– Groencompensatie: staat PM op de LTA. Het college komt met een voorstel hierover. Is niet bekend wanneer. Gegevens over hoeveel de afgelopen jaren gecompenseerd is, zullen waarschijnlijk hierin worden meegenomen. Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar.

Aanpak Ring Zuid

We hebben nu nog geen antwoord op de vraag of en hoeveel bomen er kunnen worden gespaard. We verwachten begin 2017 een BEA voor de aanpak van de zuidelijke ringweg ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan het college. Hierin zullen uw vragen worden beantwoord.

Voor overige vragen over de aanpak Ring Zuid kunt u contact opnemen met het betreffende projectbureau.

Overzicht van gekapte bomen op verschillende locaties

Het is niet duidelijk welke gegevens u graag wilt ontvangen. Kunt u specifiek aangeven wat u met deze vraag bedoelt?

Overzicht van in ontwikkeling zijnde BEA’s in november 2016 en 2017

Wij kunnen geen overzicht geven van in ontwikkeling zijnde BEA’s. BEA’s zijn pas openbaar nadat het college een BEA heeft vastgesteld. Wel hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de BEA’s die we in 2016 hebben gemaakt, zie de bijlage. Vastgestelde BEA’s kunt u terugvinden op de website van de gemeente Groningen bij de raadsinformatie (zoekterm BEA).

Verplaatsen bomen 2014-2016

We hebben in deze jaren geen bomen verplant. Afhankelijk van de grootte en standplaats van de boom is er vaak een voorbereidingstijd nodig. Deze kan variëren van 1 tot 3 jaar.

Toezicht

De afdeling VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) is belast met de handhaving op de uitvoering van vergunningen, dus ook de kapvergunningen, zowel voor de gemeente als voor externe aanvragers.

Nieuwe omgevingswet

De omgevingswet gaat over de gehele fysieke leefomgeving. Dus ook over natuur en bomen. Het doel van de nieuwe wet is minder regels en meer ruimte voor initiatieven. De gevolgen voor de natuur en de bomen in Groningen zijn nog niet bekend. Deze zijn mede afhankelijk van de omgevingsvisie en het op te stellen omgevingsplan, die beiden voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het lokaal ambitieniveau.

Afhankelijk van het lokaal maatwerk moet nog worden beoordeeld of en hoe de APV en de Beleidsregels vellen van een houtopstand moeten worden aangepast. De invoering van de omgevingswet wordt niet eerder verwacht dan medio 2019. Dit kan ook nog later, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, de invoeringswet en AMvB’s (algemene maatregel van bestuur).

De regels van de APV die gaan over de fysieke leefomgeving, dus ook kappen van houtopstanden/bomen, zullen in het omgevingsplan opgenomen moeten worden, en niet meer in de APV. Het is niet bekend of het gemakkelijk is om toestemming te krijgen voor het vellen van bomen. Dit is afhankelijk van het lokaal ambitieniveau. De algemene stelling van de omgevingswet is wel: Ja mits in plaats van Nee tenzij. Wat hiervan de gevolgen zijn voor het beschermen van het groen in de stad is nog niet bekend.

 

 

 

 

De biomassa subsidie van Minister Kamp – antwoord op vragen van Groenlinks

Wood pellet production center in Germany. Timber storage site with tree trunks and woodchips.
Lagerplatz mit Baumstaemmen fuer die Produktion von Holzpellets.

Biomassa is al lang bewezen als een erg vervuilende en vernietigende strategie waarvan het gebruik ten koste gaat van kwetsbare natuur- en bosgebieden door heel Europa en de VS. GroenLinks heeft belangrijke vragen aan Minister Kamp gesteld over het huidige subsidieprogramma voor biomassagebruik in Nederland. Bomenridders Groningen pleit ook voor stoppen met bijstoken met biomassa.

Teken snel deze petitie om te stoppen met het stoken van biomassa

Antwoord_op_vragen_van_het_lid_Van_der_Lee_over_bij-_en_meestook_van_duurzame_biomassa

Toespraak Bomenridders Groningen – Beheer en Verheer – Groencompensatie 12 april 2017

On April 12th, Bomenridders Groningen will speak for Beheer en Verkeer on the Groencompensatieregeling (Green Compensation report 2017) by the municipality. Here is a copy of our speech (Dutch and English versions here below):

Toespraak voor Beheer en Verkeer 12 april 2017 – Bomenridders Gr (Nederlands)

Green compensation proposal – Reaction from the Bomenridders Gr 12 april 2017 (English)

Hier is ook een kritiek over het huidige groencompensatie ten opzicht van het bouwindustrie.

 

Boomfeestdag

Boomfeestdag

Vandaag is het Boomfeestdag.  Doelstelling:

“Een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen”.

Het is de bedoeling dat 200.000 bomen worden geplant en overal in het land zijn festiviteiten. Natuurbeheerders, natuurorganisaties en gemeentes, komen in de media met het ene na het andere hosanna-verhaal op de proppen. Het kan niet stuk. Met bomen ga je respectvol om, je koestert ze en laat kinderen zien hoe waardevol ze zijn.

Helaas is het niet elke dag Boomfeestdag. Het hele jaar door zingen de oorverdovende zagen in dorpen, steden, bossen en in parken. In ‘nieuwe natuur’ is plots geen plaats meer voor de vandaag oh zo geliefde boom. Kaalkap is dan ‘onvermijdelijk’. Groene straten veranderen in kale en desolate oorden. Karren vol houtsnippers gaan richting biomassaverbranders om ‘duurzame energie’ op te wekken. Het Nederlandse groen gaat letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Met als bijkomend gevolg dat je een herfst zonder bladeren en een lente zonder fluitende vogels hebt gecreëerd.  De ontbossing is anno 2017 immens groot en ons land bungelt inmiddels onderaan op de Europese lijst van bosareaal. Ook het aantal bomen is schrikbarend laag.  De straten in gemeentes worden kaler, want herplant en onderhoud ‘kost geld’. Maar daar gaat het op Boomfeestdag niet om. Vandaag gaat het om onze bomen en de waarde die zij hebben. Dat is althans wat de betrokken partijen zeggen.

Er zijn tal van Europese en niet-Europese steden die investeren in boomrijke straten, parken en bossen. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en de leefbaarheid neemt significant toe. Daarnaast zorgen bomen voor verkoeling en gaan ze overstromingen tegen. Ook spelen bomen een belangrijke rol in oplossingen met betrekking tot het energievraagstuk. De waarheid is dat het planten en behouden van een boom geld oplevert, in plaats van dat het geld kost. Desondanks is dit niet het verhaal van veel ambtenaren en natuurbeheerders. Omdat een korte termijn bezuiniging aantrekkelijk lijkt en mensen toch niet door hebben wat men kapt en (niet) herplant.

Boomfeestdag 2017 lijkt een soort van dekmantel te zijn. Uitspreken dat je groen bezig bent en het goede met bomen voor hebt. Maar de natuur (en bomen in het bijzonder) heeft niets aan windowdressing of “green washing”. Want na morgen gaan de organisaties, zoals de Staatsbosbeheer, die nu samen met al die kinderen  bomen planten, de rest van het jaar weer gretig hakken en zagen. Laat deze dag de aanzet zijn tot een vergaande discussie over hoe wij allemaal – burgers en overheden – met bomen omgaan. De waarde ervan erkennen en daar naar handelen.  Dan zal Boomfeestdag 2018 oprechter en feestelijker zijn.