Donateur worden

Fijn dat u donateur wilt worden! Daarvoor maakt u minimaal € 7,50 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!