Inloopbijeenkomst Bomenridders over bomenkap A-Kerkhof

Donderdag 23 aug tussen half 4 en 5 uur was er een zeer goed bezochte inloopbijeenkomst van de Bomenridders in de Globe aan A-Kerkhof 22 (in het pand van Humanitas). Men kon van ons advies krijgen bij het invullen van een bezwaarschrift (of een brief) aan de gemeente tegen de kap van 5 grote bomen op het A-Kerkhof, en tevens meer achtergrondinformatie krijgen over de plannen van de gemeente.

  

U kunt het kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de kap van bomen op het Aa-Kerkhof downloaden via onderstaande link

Bezwaarschrift&Machtiging Aa-Kerkhof Bomenridders Groningen

Hierboven vindt u 2x de link naar een kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de voorgenomen kap door de gemeente Groningen van 5 bomen, het verplaatsen van 1 boom en het verwijderen van 105m2 houtopstand (struiken) op het Aa-Kerkhof. U kunt het als jpeg of als Word document downloaden en printen.
Belangrijk is om op het bezwaarschrift uw argumenten te verwoorden, en te ondertekenen met uw gegevens en fysieke handtekening. In het bezwaarschrift staat tevens een machtiging aan de Stichting Bomenridders Groningen om mede namens u bezwaar in te dienen (het bezwaar van de Stichting zal zich vooral richten op het feit dat de kapplannen recht tegen het eigen groen- en erfgoedbeleid van de gemeente ingaan). Mocht u dit liever niet willen, dan kunt u die zin doorstrepen (zie toelichting hieronder waarom we adviseren om ons wél te machtigen). Omdat de Stichting Bomenridders Groningen is opgericht met het doel om natuur en bomen te beschermen in stad en provincie Groningen zijn wij als Stichting belanghebbend en worden bezwaarschriften met een machtiging aan ons daamee in principe ontvankelijk verklaard (zie de statuten op onze website www.bomenriddersgroningen.nl).

Wanneer u in de directe omgeving van het A-Kerkhof woont:
bent u in principe belanghebbend. U heeft als het goed is dan een brief gekregen van de gemeente (d.d. 19-07-’18). De bezwaarcommissie bepaalt uiteindelijk wie belanghebbend is en wie niet (dus wiens bezwaren wel of niet in behandeling worden genomen). Wij raden u aan 2 bezwaarschriften in te dienen: zowel via een eigen gemotiveerd bezwaarschrift als via het kant-en-klare bezwaarschrift van de Bomenridders, waarin u uw argumenten herhaalt, en ons tevens machtigt.

Wanneer u níet in de directe omgeving van het A-kerkhof woont adviseren we u om uw gegevens op ons kant-en-klare bezwaarschrift in te vullen, uw bezwaren op te schrijven en ons te machtigen.

Omdat voor een bezwaarschrift een fysieke, originele ondertekening vereist is kunt u het formulier helaas niet mailen, maar moet het per post naar de gemeente verstuurd worden of tijdens werkdagen afgegeven worden aan de bode tegen een ontvangstbewijs, in het Stadhuis aan de Grote Markt. Dit moet worden gedaan voor de deadline 24 augustus.
Stuur s.v.p. ook een digitale kopie naar ons mailadres info@bomenriddersgroningen.nl of een papieren kopie naar ons secretariaat: Helper Molenstraat 16 in Groningen.

Wat evt. ook nog mogelijk is, is om een brief (dus geen bezwaarschrift) per mail op te stellen en die te sturen naar: raad@groningen.nl en burgemeester@groningen.nl en wolbert.meijer@groningen.nl, met een cc naar info@bomenriddersgroningen.nl
U kunt op deze manier de raad, burgemeester en alle individuele raadsleden laten weten wat u van het plan vindt, en van de kapvergunning, maar u maakt dan geen officieel bezwaar tegen het kappen van de bomen.

U kunt in de loop van dit weekend alle informatie over de plannen van de gemeente en de kapvergunning vinden op onze website www.bomenriddersgroningen.

Wilt u meer informatie van ons over deze plannen van de gemeente, of ons helpen bij de actie, mail dit dan op ons mailadres: info@bomenriddersgroningen.nl . U zult dan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst die z.s.m. plaats zal vinden.
Bij voorbaat dank voor uw actieve inzet voor het behoud van groen en bomen in Groningen!

Medewerkers en bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen
Stuur ons een mail bij vragen of voor hulp bij het invullen. Als u uw telefoonummer vermeldt, wordt u z.s.m. gebeld.

Statuten van de Stichting Bomenridders Groningen

Bezwaar maken tegen de kap van 5 bomen op het Aa-Kerkhof kan tot 24 augustus

De gemeente Groningen heeft zichzelf een omgevingsvergunning / kapvergunning verleend voor het kappen van 5 bomen op het Aa-kerkhof en het verplaatsen van 1 boom. De gemeente wil van deze prachtige schaduwrijke plek (een van de weinige in het centrum)  met oude bomen een conceptmatige  “verblijfsplek” maken met puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes.  Kortom, een nieuw hitte-eiland in deze tijd van klimaatopwarming. Een duidelijk voorbeeld van het achterhaalde groenbeleid van de gemeente, waarin de ecoloog niets te zeggen heeft en de stedenbouwkundigen alles. Een groenbeleid dat achterloopt op alle andere steden in het land – waar juist wordt ingezet op vergroening in plaats van het kappen van bomen – met alle desastreuze gevolgen voor dier en mens die dat heeft. De stad Groningen wordt langzaam van een groene en prettig leefbare stad omgevormd tot een stenige verblijfsplekken-stad die uit de kokers van de stedenbouwkundigen komt.

Bezwaarschrift indienen
Er is tot 24 augustus de tijd om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen (6 weken vanaf 17 juli ’18, de verzenddatum van de omgevingsvergunning). Zie voor de manier waarop en hoe naar een nieuwere post op deze website.

Als u dus van mening bent dat deze kap een slecht idee is, dien dan een bezwaarschrift in voor 24 augustus! Als we dit massaal doen, kan de gemeente het echt niet negeren. Die ervaring is er ook in andere steden waar massaal bezwaar werd ingediend. Dus laat uw stem aub horen!!

We gaan ook nog andere acties ondernemen. Wil je hierbij helpen (heel graag!), meld dit dan via de mail: info@bomenriddersgroningen.nl of via een pb op onze Facebookpagina.

De verleende omgevingsvergunning Aa-Kerkhof

 

Artist impression van hoe de gemeente het Aa-kerkhof wil gaan inrichten. De bomen die direct tegen de gevel staan blijven gelukkig staan. De rest van de bomen wil de gemeente kappen, ook al zijn de bomen niet ziek, op 1 na (zie overzicht hieronder). Daarvoor in de plaats zouden dus deze lelijke puntige bakken met grassprietjes komen, en losse stoeltjes.
Overzicht van de leeftijd en conditie van de bomen

De groen ingekleurde bomen blijven staan; de 6 andere worden verwijderd als het plan van de gemeente doorgaat.

Als u uitgebreidere informatie over het plan van de gemeente wilt lezen:
11a. Akerkhof en flankerende maatregelen Voorlopig Ontwerp Akerkhof rv (1)

Staatsbosbeheer wil gigantische hoeveelheden essen in Oldambt en op Hogeland kappen tegen advies van deskundigen in.

We zijn sprakeloos. Dit kan toch niet waar zijn?
Onderzoekers van Wageningen University & Research adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. En wat doet Staatsbosbeheer in de provincie Groningen?

“Nog ongeveer 300 hectare – bijna 700 voetbalvelden – essenbos wordt de komende jaren gekapt op terreinen van Staatsbosbeheer in de provincie Groningen. Veel van de essen die nog worden geveld, staan in het Oldambt en op het Hogeland.”
“De bomen hebben de ziekte essentaksterfte en dreigen takken te verliezen of om te vallen. ,,Dat kan risico’s opleveren voor mensen die in de buurt wonen of er langs fietsen of wandelen’’, zegt boswachter Annet de Jong. ,,Dat willen we niet en daarom moeten ze weg.’’”

Dat Staatsbosbeheer langs de fiets- en wandelpaden in wil grijpen vanwege veiligheid is te begrijpen, maar dat men nu hele bossen wil kappen is onthutsend.
Het lijkt er op dat de overheid en bedrijven in Nederland elk argument aangrijpen om massaal bomen te kappen om via de biomassacentrales aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.  Dankzij de fabel dat energie uit biomassa CO2 neutraal zou zijn, en dankzij de miljarden aan subsidie die aan de biomassa-industrie in Nederland worden verstrekt houden we straks geen boom meer over.

http://www.dvhn.nl/groningen/Nog-eens-300-hectare-essen-tegen-de-vlakte-23343642.html

Commissievergadering Provinciehuis wo 20 juni – biomassa

Woensdag 20 juni stond er een uiterst belangrijke vergadering bij de Provincie Groningen op de agenda, waarbij het thema energietransitie werd behandeld. De Bomenridders hebben ingesproken over het onderwerp biomassa. Als je onze berichten een beetje volgt op FB weet je hoe belangrijk het is voor het behoud van bomen en bos in de provincie om deze – bij velen nog als duurzaam bekend staande – manier van energie opwekken aan de kaak te stellen, en een halt toe te roepen. Verschillende andere provincies hebben zich inmiddels al duidelijk uitgesproken tegen biomassa als energiebron vanwege de desastreuze gevolgen voor de bomen en het landschap in hun provincie, en voor de bossen in o.a. Canada en het zuiden van de VS die daarvoor op grote schaal gekapt worden. De Bomenridders zullen proberen onze Statenleden hiervan ook bewust te maken. 


Grootschalige bomenkap in Bedumerbos, okt 2017


RWE Centrale in de Eemshaven die van kolen naar biomassa overstapt en daar zo on-ge-loof-lijk veel hout voor nodig heeft, dat ze het behalve uit de provincie, ook uit Canada en het zuiden van de VS haalt met grote schepen. Hele bossen – vooral oude bomen – worden gekapt om in luttele minuten in de ovens van deze centrale te worden verbrand. 

 

Bomenridders Groningen organiseren een 4-delige cursus “Bomenridder” in 2018

man embracing tree

Beste bomenknuffelaars, beterweters, groen activisten, boombeschermers, Bomenridders in spe of van het verleden, spijtoptanten van bomenhak-en sloopbedrijven, boomkwekers niet te verwarren met boomkikkers of boomdeskundigen van overheden..

Zaterdag 9 juni gaan we van start met de eerste bijeenkomst van de cursus Bomenridder en er zijn nog een paar plekjes vrij. Bij interesse kun je je nog aanmelden door een mail te sturen naar info@bomenriddersgroningen.nl

Data: 4 dagdelen in 2018/2019
Deel 1 – 9 juni 2018 10:00-14:00
Deel 2 – 8 sept 2018 10:00-14:00
Deel 3 – 8 dec 2018 10:00-14:00
Deel 4 – 9 maart 2019 10:00-14:00

Kosten: per deelnemer 100 euro voor alle 4 cursussen
Bij gebrek aan geld: gratis tegen ruilen van energie of een dienst voor Bomenridders

Waar: Humanitas (A-kerhof ZZ, no. 22)

Opzet van cursussen:
10:00-10:15 Opening met koffie
10:15-12:00 Onderwerp 1 (2,3,4)
12:00-12:45 lunch
12:45-14:00 rondleiding bomen in de stad/of in een wijk

Hoe wordt u Bomenridder?

Doel: kennisoverdracht en brede oriëntatie over bomen en (stedelijke) bossen. Kennis delen over de samenhang van systemen in natuur op het land en in de bebouwde omgeving. Stevige inleidingen bieden met mensen die hun sporen verdiend hebben in beheer en behoud, acties om bomen te planten en te behouden. Discussie met ecologen met ervaring.
Boomkwekers en bomenkappers komen aan het woord. Alsook ambtenaren die kap-, sloop- en omgevingsvergunningen maken en laten uitvoeren en gewetensbezwaarde ambtenaren die het fout zien gaan met het vergunningencircus en misleiding van burgers en niet respecteren van bomen.

Thema’s zoals: boomrecht, biomassa, groen compenseren, het verdienmodel van Staatsbosbeheer, het planten van bomen door landschapsbeheer en het oogsten van bomen door Staatsbosbeheer en Prolander komt ook aan de orde.

Bezwaar maken: leren effectief acties en procedures te volgen, met oog op leren van ambtelijke en bestuurlijke / juridische dwaalwegen.

Wie kunnen deelnemen: een ieder die van mening is dat bomen waardevol zijn voor zichzelf, de natuur, mens en dier. Dat bomen een wereld op zichzelf zijn en van grote waarde zijn voor ons allen inclusief alle dieren en organismen.

Teken de petitie

Gemeente en Provincie Groningen: Kappen met kappen. Stop de #ontgroening van Groningen

Gemeente en Provincie Groningen: Kappen met kappen. Stop de #ontgroening van Groningen

Beste bomenliefhebbers uit Groningen!
Klik op onderstaande link om de petitie te tekenen als je – net als veel andere inwoners van Groningen – vindt dat er een einde moet komen aan de grootschalige bomenkap die plaatsvindt in stad en Provincie Groningen. De kap van bomen zal in de toekomst alleen maar toenemen om op te stoken in de biomassacentrales als wij er niet tegen in opstand komen..
https://secure.avaaz.org/en/petition/Municipality_of_the_city_and_province_of_Groningen_Stop_the_Destruction_of_Groningens_Trees_and_Green_Spaces/?cpkzfkb

Hoopgevend artikel van Unie van Bosgroepen

Hoopgevend artikel op de website van de Unie van Bosgroepen, die hun leden adviseert bij het beheer van bos en natuur.
Een citaat:
“In het havengebied van Delfzijl staat een grote zelfstandige biomassacentrale. Deze levert genoeg stroom voor 120.000 huishoudens en gebruikt daarvoor jaarlijks 300.000 ton resthout. Dat is ongeveer gelijk te stellen aan 300.000 kubieke meter hout. Het gebruik van deze centrale is daarmee gelijk te stellen aan bijna een derde van de totale Nederlandse houtproductie uit de Nederlandse bossen. Enkel en alleen om te voorzien in de energiebehoefte van 1,5% van de Nederlandse huishoudens.
Misschien zet die extra hoeveelheid takhout voor de biomassa wel niet zo ontzettend veel zoden aan de dijk? Wie zich toelegt op de productie van meer hoogwaardig hout dat langdurig wordt opgeslagen in bijvoorbeeld gebouwen levert een grotere bijdrage aan het milieu. Want dan vervangt men alternatieven met een hogere ecologische voetafdruk.”

 

Tak- en tophout waardevoller IN het bos dan als biomassa