U kunt het kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de kap van bomen op het Aa-Kerkhof downloaden via onderstaande link

Bezwaarschrift&Machtiging Aa-Kerkhof Bomenridders Groningen

Hierboven vindt u 2x de link naar een kant-en-klaar bezwaarschrift tegen de voorgenomen kap door de gemeente Groningen van 5 bomen, het verplaatsen van 1 boom en het verwijderen van 105m2 houtopstand (struiken) op het Aa-Kerkhof. U kunt het als jpeg of als Word document downloaden en printen.
Belangrijk is om op het bezwaarschrift uw argumenten te verwoorden, en te ondertekenen met uw gegevens en fysieke handtekening. In het bezwaarschrift staat tevens een machtiging aan de Stichting Bomenridders Groningen om mede namens u bezwaar in te dienen (het bezwaar van de Stichting zal zich vooral richten op het feit dat de kapplannen recht tegen het eigen groen- en erfgoedbeleid van de gemeente ingaan). Mocht u dit liever niet willen, dan kunt u die zin doorstrepen (zie toelichting hieronder waarom we adviseren om ons wél te machtigen). Omdat de Stichting Bomenridders Groningen is opgericht met het doel om natuur en bomen te beschermen in stad en provincie Groningen zijn wij als Stichting belanghebbend en worden bezwaarschriften met een machtiging aan ons daamee in principe ontvankelijk verklaard (zie de statuten op onze website www.bomenriddersgroningen.nl).

Wanneer u in de directe omgeving van het A-Kerkhof woont:
bent u in principe belanghebbend. U heeft als het goed is dan een brief gekregen van de gemeente (d.d. 19-07-’18). De bezwaarcommissie bepaalt uiteindelijk wie belanghebbend is en wie niet (dus wiens bezwaren wel of niet in behandeling worden genomen). Wij raden u aan 2 bezwaarschriften in te dienen: zowel via een eigen gemotiveerd bezwaarschrift als via het kant-en-klare bezwaarschrift van de Bomenridders, waarin u uw argumenten herhaalt, en ons tevens machtigt.

Wanneer u níet in de directe omgeving van het A-kerkhof woont adviseren we u om uw gegevens op ons kant-en-klare bezwaarschrift in te vullen, uw bezwaren op te schrijven en ons te machtigen.

Omdat voor een bezwaarschrift een fysieke, originele ondertekening vereist is kunt u het formulier helaas niet mailen, maar moet het per post naar de gemeente verstuurd worden of tijdens werkdagen afgegeven worden aan de bode tegen een ontvangstbewijs, in het Stadhuis aan de Grote Markt. Dit moet worden gedaan voor de deadline 24 augustus.
Stuur s.v.p. ook een digitale kopie naar ons mailadres info@bomenriddersgroningen.nl of een papieren kopie naar ons secretariaat: Helper Molenstraat 16 in Groningen.

Wat evt. ook nog mogelijk is, is om een brief (dus geen bezwaarschrift) per mail op te stellen en die te sturen naar: raad@groningen.nl en burgemeester@groningen.nl en wolbert.meijer@groningen.nl, met een cc naar info@bomenriddersgroningen.nl
U kunt op deze manier de raad, burgemeester en alle individuele raadsleden laten weten wat u van het plan vindt, en van de kapvergunning, maar u maakt dan geen officieel bezwaar tegen het kappen van de bomen.

U kunt in de loop van dit weekend alle informatie over de plannen van de gemeente en de kapvergunning vinden op onze website www.bomenriddersgroningen.

Wilt u meer informatie van ons over deze plannen van de gemeente, of ons helpen bij de actie, mail dit dan op ons mailadres: info@bomenriddersgroningen.nl . U zult dan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst die z.s.m. plaats zal vinden.
Bij voorbaat dank voor uw actieve inzet voor het behoud van groen en bomen in Groningen!

Medewerkers en bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen
Stuur ons een mail bij vragen of voor hulp bij het invullen. Als u uw telefoonummer vermeldt, wordt u z.s.m. gebeld.

Statuten van de Stichting Bomenridders Groningen